ΑΝΤΙΦΥΛΛΟΞΗΡΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΡΙΖΑ ΑΠΛΑ & ΕΜΒΟΛΙΑΣΙΜΑ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τυποποίηση

Δημοσιεύτηκε στις 11/01/2011    

Τα πιστοποιημένα μοσχεύματα επιλέγονται, ταξινομούνται, δεματοποιούνται και είναι έτοιμα προς διάθεση στους παραγωγούς.