ΑΝΤΙΦΥΛΛΟΞΗΡΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΡΙΖΑ ΑΠΛΑ & ΕΜΒΟΛΙΑΣΙΜΑ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Συγκόλληση

Δημοσιεύτηκε στις 11/05/2011    

Η μέθοδος συγκόλλησης των εμβολιασμένων μοσχευμάτων, προϋποθέτει την ύπαρξη θερμοθαλάμου. Η τεχνική συγκόλλησης σε θερμοθάλαμο αποσκοπεί στην εξασφάλιση των άριστων δυνατών συνθηκών θερμοκρασίας, υγρασίας και αερισμού, για την επίτευξη ταχείας και κατά το δυνατόν πληρέστερης και ισχυρότερης συγκόλλησης εμβολίου και υποκειμένου.