ΑΝΤΙΦΥΛΛΟΞΗΡΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΡΙΖΑ ΑΠΛΑ & ΕΜΒΟΛΙΑΣΙΜΑ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παραφίνωση

Δημοσιεύτηκε στις 03/06/2010    

Όταν ολοκληρώνεται η μέθοδος του εμβολιασμού, τα υποκείμενα περνούν στο στάδιο της παραφίνωσης. Είναι μια διαδικασία που βοηθά τα δύο τμήματα να αναπτύξουν μεταξύ τους φυσικούς δεσμούς, μέχρι πλήρους αναπτύξεως και διαφοροποίησης του συγκολλητικού ιστού.