ΑΝΤΙΦΥΛΛΟΞΗΡΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΡΙΖΑ ΑΠΛΑ & ΕΜΒΟΛΙΑΣΙΜΑ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Επιμέλεια - Συντήρηση

Δημοσιεύτηκε στις 11/03/2011    

Η επιμέλεια και η συντήρηση των μοσχευμάτων γίνονται σε τακτά και συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ελεγχόμενα πάντα από τους ανθρώπους της επιχείρησης καθώς και από Πτυχιούχο Γεωπόνο.