ΑΝΤΙΦΥΛΛΟΞΗΡΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΡΙΖΑ ΑΠΛΑ & ΕΜΒΟΛΙΑΣΙΜΑ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εμβολιασμός

Δημοσιεύτηκε στις 02/07/2011    

Τα "υποκείμενα" που πρόκειται να εμβολιασθούν, προέρχονται από Ελληνικές και Γαλλικές μητρικές φυτείες, που ελέγχονται πλήρως από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

Μόλις γίνει μια αρχική διαλογή, καθαρίζονται προσεκτικά, ταξινομούνται σε ομάδες και απολυμαίνονται σε ειδικούς κάδους.