ΑΝΤΙΦΥΛΛΟΞΗΡΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΡΙΖΑ ΑΠΛΑ & ΕΜΒΟΛΙΑΣΙΜΑ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εμβόλια

Δημοσιεύτηκε στις 01/08/2011    

Τα εμβόλια συλλέγονται από υγιείς αμπελώνες όλων των ποικιλιών, υπό την εποπτεία ανθρώπων της επιχείρησης. Η επιτυχία του εμβολιασμού προϋποθέτει την βοτανική συγγένεια μεταξύ εμβολίου και υποκειμένου, σε οτιδήποτε  αφορά την φυσιολογική τους ομοιότητα, ηλικία, βλαστική δραστηριότητα, συνθήκες ανάπτυξης.