ΑΝΤΙΦΥΛΛΟΞΗΡΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΡΙΖΑ ΑΠΛΑ & ΕΜΒΟΛΙΑΣΙΜΑ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εμφύτευση

Δημοσιεύτηκε στις 11/04/2011    

Τα εμβολιασμένα μοσχεύματα καθώς και τα απλά υποκείμενα, επιλέγονται και εμφυτεύονται στην γη. Η επιχείρηση διαθέτει άριστα καταρτισμένο προσωπικό και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή εμφύτευση, σε γη που προηγουμένως έχει προετοιμασθεί κατάλληλα.