Εντοπίστε το σημείο της αφετηρίας σας στο χάρτη και κάντε κλικ.
Εναλλακτικά μπορείτε να εισάγετε την διεύθυνση της αφετηρίας σας και θα γίνει προσπάθεια για αυτόματο εντοπισμό της στον χάρτη